Ngalaksanakeun Tugas Jeung Parentah Allah Swt


NGALAKSANAKEUN TUGAS JEUNG PARENTAH ALLAH SWT

Penulis : Dr. H. Irfan Soleh, S.Th.I., MBA.

Numutkeun kasauran KH Choer Affandi dina buku Mutiara Hikmah, kumpulan Riyadhoh di pasantren Miftahul Huda, ahli shufi teh lain anu tukang wiridan wungkul, tapi jalma anu sagala pagaweana dikaitkeun kana tugas jeung parentah Allah SWT.

Bentuk Tugas sareng parentah Allah beda-beda ka saban manusa ku beda-beda na waktu jeung kedudukana. Nu paling penting urang sebagai manusa kudu salawasna hirup nincak dina parentah Allah kalayan niat seja ibadah ku milampah parentah jeung nyingkahan anu dicegah bari dibarengan ku hayang meunang ridho Allah.

Masih kasauran Ua Ajengan, setiap nafas jeung renghap manusa kabeh kudu seja ibadah ka Allah, ulah aya nafas jeung waktu nu kosong tina seja ibadah ka Allah. Ibadah kabagi dua nyaeta ibadah mahdhoh sareng ibadah goer mahdhoh. 

Kusabab bentukna ibadah teh luas maka timbul sababaraha syarat nyaeta: hiji, pagaweana kudu bentuk ibadah, dua, pagawean anu digarapna kudu nincak dina sakumaha kudu na ceuk Allah, tilu, migawena eta pagawean estu hayang menang ridho Allah SWT.

Keterangan Foto enjing-enjing ayeuna 22  Juli masih nampi santri baru tingkat SMAIT mudah-mudahan kalebet kana ngalaksanakeun parentah sareng tugas ti Allah nu tumiba ka diri dina dangeut ayeuna, lailaha illalloh la maujuda, la ma'buda, la mathluba, la maqshuda illalloh...semoga...Amin....

1 komentar: